top of page

訂制單車衫/ 熱昇華單車衫/ 單車衫套裝

Hercules-訂制單車衫,熱昇華單車衫,單車衫套裝

單車衫/ 熱昇華單車衫/ 單車衫套裝

男款​熱昇華單車衫套裝款式 (10套/10件起訂)

Hercules-單車衫

布料:

​雙面布  /  網眼布  /  提花布   

 

款式:

​Jersey+Short

​Jersey+Trousers

價錢:   

印刷內容:

-球衣可任意配色

-包印號碼, 隊名

    (人名需加$10)

​     C01             C02                  C03               C04                   C05
​     C06                C07                  C08                  C09            C10
​       C11        C12        C13       C14       C15           C16        C17

女款​熱昇華單車衫套裝款式 (10套/10件起訂)

Hercules-單車衫,單車衫套裝
​     CG01           CG02              CG03            CG04              CG05
​     CG06           CG07              CG08                 CG09              CG10
​     CG11         CG12           CG13         CG14     CG15      CG16    CG17

布料:

​雙面布  /  網眼布  /  提花布   

 

款式:

​Jersey+Short

​Jersey+Trousers

價錢:   

印刷內容:

-球衣可任意配色

-包印號碼, 隊名

    (人名需加$10)

自訂熱昇華單車衫款式 (10套起訂) -球衣可任意配色或彩色印刷

來圖自訂款式

布料:

​雙面布  /  網眼布  /  提花布    

 

價錢:   

印刷內容:

-球衣可任意配色

-包印號碼, 隊名

    (人名需加$10)

Hercules-單車衫,熱昇華單車衫

預覽自訂款式

選擇字型/字體大小

單車衫
單車衫_2
單車衫_1

​優惠配搭

單車衫,hercules索袋
單車衫套裝,hercules索袋
熱昇華單車衫,hercules索袋
Hercules 索袋
原價 $169/個
換購價 +$99/個

凡光顧 Hercules 運動套裝的客戶,可以優惠價購買以下產品。

單車衫  訂單車衫  整單車衫   單車衫套裝  單車衣  單車隊衫  熱昇華單車衫  熱昇華單車衣      

bottom of page